Termeni și condiții, ce informații colectează Managero, securitatea și ștergerea datelor, GDPR etc.

Ord. dupa

Managero este denumirea comercială, publică, a societății înregis...

1 comentarii

Contactul, interacțiunea și relația cu Managero sunt guvernate de u...

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea M...

Acest site utilizează cookies!

Ca aproape ...

Managero administrează o rețea de site-uri, dintre care cele mai imp...

Afiseaza
comentarii

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea Managero prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează Site-ul https://www.managero.ro/ și/ sau orice Serviciu oferit de către compania noastră.

Această politică de confidenţialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opţiunile dumneavoastră în legătură cu aceste prelucrări, precum şi modul în care vom respecta drepturile pe care le aveţi în calitate de persoana vizată conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNŢELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ?

S.C MANAGERO-RECRUTARE ONLINE S.R.L., cu sediul în România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului https://www.managero.ro/ și/ sau în contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu Site-ul.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact: tehnic@managero.ro, iar pentru chestiuni legate strict de GDPR la adresa dedicată dpo@managero.ro.

2. CE DATE PRELUCRĂM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi Site-ul, va înregistraţi pe pagina noastră, contractaţi un serviciu, vă înscrieţi în campaniile noastre (şi/ sau campaniile organizate împreună cu partenerii noştri), doriţi să primiţi comunicări comerciale sau să participaţi la sondajele şi chestionarele noastre, sau ne contactaţi prin orice mijloace de comunicare.

În cazul în care contactaţi compania noastră, S.C MANAGERO-RECRUTARE ONLINE S.R.L., prin intermediul forularului de contact prezent pe site-ul https://www.managero.ro/, datele communicate de dumneavoastră (nume, prenume, adresă, telefon, email şi orice alte date personale comunicate) vor fi stocate şi prelucrate doar după bifarea acceptului expres prezent în partea de jos a formularului de contact.

De asemenea, utilizăm module cookie şi tehnologii similare pentru a vă recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

3. FURNIZAREA UNOR OFERTE PERSONALIZATE

În anumite situaţii, putem utiliza informaţiile colectate de la dvs. în combinaţie cu datele pe care le obţinem de la echipele noastre de vânzări şi/ sau de marketing cu privire la interacţiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizam activitatea noastră de marketing, oferind clienţilor noştri produse / servicii relevante şi personalizate. De asemenea, dacă sunteţi de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele şi preferinţele dumneavoastră rezultând din informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră din interacţiunea cu noi, precum şi prin combinarea datelor obţinute de la terţi (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale şi adaptate nevoilor şi preferinţelor dumneavoastră.

Putem realiza diverse raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.

4. EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT CU NOI

Atunci când solicitaţi furnizarea unor servicii putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume şi prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacţionare etc.)

5. GESTIUNEA RAPORTULUI DINTRE UTILIZATORI ȘI ASISTENȚĂ

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul Site-ului tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relaţiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcţionalităţile Site-ului, întrebări cu privire la serviciile Societăţii oferite prin Site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.

6. ANALIZE ȘI STATISTICI PRIVIND FUNCȚIONAREA SITE-ULUI, COOKIES ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efecturării unor analize şi statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcţionează Site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele şi statisticile pe care le facem ne ajută să înţelegem mai bine cum am putea să îmbunătăţim Serviciile noastre sau funcţionalităţile Site-ului. În efectuarea analizelor şi statisticilor utilizăm de asemenea cookies şi alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.

De asemenea, cookie-urile şi tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

7. CONECTARE PRIN REȚELE DE SOCIALIZARE

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube şi Instagram, pentru ca astfel să aveţi posiblitatea să accesaţi mai facil conţinutul postat de noi pe Site şi / sau conturile noastre asociate pe acele reţele sociale. Dacă accesaţi conţinutul postat pe acele reţele de socializare, comentaţi pe acele reţele de socializare sau accesaţi Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele reţele de socializare ne vor fi transmise şi nouă de către operatorii acelor reţele de socializare.

8. ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

  • raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
  • arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

9. APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ÎN JUSTIȚIE

Colectăm date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

10. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către (i) entităţile şi/ sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terţe) implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilităţi de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), sau dacă avem obligaţia de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligaţie legală sau decizie a unei autorităţi judiciare, autorităţi publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislaţie aplicabile.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personale pot fi dezvăluite terţilor furnizori de cookies şi tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.

11. CÂT PĂSTRĂM DATELE

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteţi un client de-al nostru, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minimă de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripţie pentru acţiuni în justiţie). Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

12. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a) Dreptul de acces –  Puțeti obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării.

b) Dreptul de modificare – Puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergere – Puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat şi le prelucrăm; (ii) v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea datelor şi noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie şterse conform legislaţiei relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – Puteţi să vă retrageţi oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimţământ. De asemenea vă puteţi opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societăţii, din motive care ţin de situaţia dumneavoastră specifică.

e) Restricționare – În anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

f) Dreptul la portabilitatea datelor – În măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteţi să ne solicitaţi, în condiţiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o formă structurata, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitaţi acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România, bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România. anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND ADRESA DE EMAIL: tehnic@managero.ro, iar pentru chestiuni legate strict de GDPR la adresa dedicată dpo@managero.ro.


Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close