Termeni și condiții, ce informații colectează Managero, securitatea și ștergerea datelor, GDPR etc.

Ord. dupa

Managero este denumirea comercială, publică, a societății înregis...

1 comentarii

Contactul, interacțiunea și relația cu Managero sunt guvernate de u...

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea M...

Acest site utilizează cookies!

Ca aproape ...

Managero administrează o rețea de site-uri, dintre care cele mai imp...

Afiseaza
comentarii

Contactul, interacțiunea și relația cu Managero sunt guvernate de următoarele reguli:  

Orice persoană poate să contacteze Managero şi direct (e-mail, poştă, telefon etc.), nu doar prin informaţiile vehiculate pe site. Informaţiile trimise către noi, precum şi relaţiile fiecărui cetăţean în parte (persoana fizică) cu Managero trebuie să respecte condiţiile detaliate mai jos. Relaţiile Managero cu personalităţile juridice se supun legilor şi reglementărilor în vigoare pentru aceste categorii de entităţi.

Termeni și condiții cu privire la Protecția Datelor Personale

Prin transmiterea oricăror documente în format fizic sau electronic (inclusiv, dar fără a se limita la, curriculum vitae, scrisori de inteţie, scrisori de recomandare, oferte comerciale, articole, informări etc.) către Managero („Societatea” sau „Operatorul”), la adresele de email ale Societăţii (domeniile managero.ro), de tip ***@managero.ro, persoanele fizice solicitante („Solicitanţii”) consimt în mod expres şi neechivoc ca Societatea să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu Regulamentul GDPR nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, oricare şi toate datele cu caracter personal furnizate de către Solicitanţi (inclusiv, dar fără a se limita la, nume şi prenume, domiciliu/adresă de contact, adresă de e-mail, stare civilă, data naşterii, cod numeric personal, educaţie, număr de telefon, sexul etc). În cazul în care Solicitanţii comunică în scris, prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa sediului social al firmei (Str. Andrei Muresanu 17, Sector 1, Bucureşti) Societăţii refuzul de a consimţi la prelucrarea datelor lor cu caracter personal trimise anterior, acest refuz va atrage automat eliminarea acestora din baza de date a Operatorului.

Operatorul datelor cu caracter personal este Managero, societate comercială română cu răspundere limitată, având sediul social în Str. Andrei Muresanu 17, sect. 1, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. de ordine J40/1253/2019, cod unic de înregistrare 4055603.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Solicitanţilor poate să fie recrutarea, selecţia şi plasarea forţei de muncă (obiectul de activitate al Societății) sau pentru alte nevoi interne. Solicitanţii sunt informaţi că datele lor cu caracter personal vor putea fi transmise de către Operator, în vederea realizării scopului prelucrării menţionat anterior şi numai în această măsură, potenţialilor angajatori şi ai reprezentanţilor acestora. Prin transmiterea acestor date cu caracter personal Operatorului, Solicitanţii consimt în mod expres şi neechivoc la dezvăluirea datelor lor cu caracter personal de către Operator, acestei categorii de destinatari.

➡ Atenție: Managero.ro este un site de recrutare, în care diverse companii, instituții sau persoane fizice publică anunțuri de recrutare. Prin urmare, aplicațiile candidaților, care conțin CV-uri cu date personale sau alte documente atașate, ajung în posesia angajatorilor care au postat anunțurile de recrutare. Prin urmare, responsabilitatea respectării condițiilor de confidențialitate cade în întregime asupra acestora. Managero îi informează cu privire la obligativitatea respectării legislației în vigoare, însă nu se poate substitui acestora. 

La data de 25 aprilie 2016 ANSPDCP a emis informaţia că, dat fiind obiectul de activitate, pentru firmele de recrutare nu mai este necesară înregistrată ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal la Serviciul de înregistrare operatori din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – vedeti aici confirmarea din partea ANSPDCP emisă către alt operator, precum și Decizia 200/2015 la care se face referire în documentul ANSPDCP.

Solicitanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, următoarele drepturi:

 1. dreptul la informare (art.12);
 2. dreptul de acces la date (art.13)
 3. dreptul de intervenție asupra datelor (art.14)
 4. dreptul de opoziție (art. 15)
 5. dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17);
 6. dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Solicitanţii se vor adresa Operatorului în vederea exercitării acestor drepturi, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată şi expediată la sediul Operatorului, care va conţine toate datele personale ce se cer a fi şterse din banca de date, pentru a putea fi comparate cu cele din evidenţele Operatorului. Solicitarea va conține obligatoriu adresa de e-mail, numele de user și parola contului ale cărui date este solicitat să fie șterse sau modificate de către Operator.

Notă: datele din banca de date fiind criptate, Operatorul nu are acces la parola userului. Singura operație pe care Managero o poate face în această situație este să schimbe parola!

➡ Nicio altă formă de comunicare (telefon, e-mail, fax etc.) nu este acceptată DEOARECE nu există mijloace tehnice prin care să prevenim abuzurile prin care cineva folosește o adresă de e-mail falsă, pretinzând identitatea altcuiva, căruia ar putea să ne ceară să ștergem contul, de pildă, fără ca adevăratul proprietar al contului să fie la curent cu acest demers.

Operatorul va răspunde Solicitanţilor şi va lua măsurile ce se impun, în termenele prevăzute de lege. Procedura detaliată este prezentată mai jos, pe această pagină.

Atenție! 

 • Managero publică anunțuri de angajare ale diverselor entități, persoane juridice și fizice (companii comerciale, instituții, ONG-uri) din România și din străinătate, fără a avea posibilitatea verificării identității lor. Prin urmare, nu putem garanta că aceste anunțuri conțin informații reale despre angajator, despre postul recrutat, despre condițiile de angajare etc. De asemenea, deși prin postarea anunțurilor acești angajatori se angajează formal să respecte legislația cu privire la protecția datelor personale, Managero nu poate da absolut nicio garanție în numele lor. prin urmare, dacă aveți dubii de orice fel cu privire la destinatarul aplicației dumneavoastră, vă recomandăm să nu vă trimiteți candidatura!
 • Managero poate suspenda sau șterge definitiv orice cont de utilizator (angajator sau candidat) fără nicio informare prealabilă și fără a fi nevoit să dea vreo justificare!

 

Condiţiile de utilizare a site-urilor Managero şi responsabilităţile părţilor (disclaimer), legate de folosirea publică a site-urilor Managero; confidenţialitate, securitatea datelor; campaniile de e-mailing şi newsletters

Condițiile de utilizare

 1. Acest site aparține Managero. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare! Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Managero sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.
 2. Utilizarea Site-ului: Managero acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
  1. Ca angajator, dacă publicați anunțuri de angajare pe site, vă obligați ca să nu publicați informații false sau înșelătoare în anunțurile de angajare și să respectați cu strictețe legislația în vigoare cu privire la protejarea datelor personale ale candidaților care aplică la anunțul dumneavoastră.
  2. Ca candidat vă angajați să nu publicați informații false sau înșelătoare în aplicațiile trimise angajatorilor.
  3. Ca cititor, puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a menționa sursa (adresa site-ului);
  4. Pentru toți utilizatorii:
   • Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea – inclusiv în secţiunile de „Comentarii”. Managero va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă societăţii Managero să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
   • Este INTERZIS să postați date cu caracter personal în secțiunile de Comentarii (telefon, adresă de e-mail etc. – Inclusiv NUMELE REAL)
   • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
 3. Confidențialitate
  Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate şi conform prevederilor din secţiunea „Protecţia datelor personale” (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate. (vedeţi, mai jos, secţiunea „Protecţia datelor personale”)
 4. Lipsa garanțiilor
  ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VA ESTE OFERIT “CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
 5. Exonerarea de Răspundere
  UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ. MANAGERO ŞI SOCIETĂŢILE SALE AFILIATE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. MANAGERO NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SĂU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.
 6. Link-uri pe site-urile unei terte parti
  Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Managero. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Managero nu controlează, şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, Managero îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
  – Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  – Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  – Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  – Nu oferă o securitate adecvată;
  – Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
  – Sunt licențioase sau calomnioase.
  De asemenea, Managero nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Managero.
 7. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
  Managero poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.
  Este interzisă utilizarea acestui site pentru a poşta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Managero va coopera deplin cu orice autorităţi care aplica legea sau orice ordin judiciar care soliciţi său ordonă Societăţii să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Societatea, la alegerea să, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera Societatea răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Societăţii drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.
  UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI SOCIETATEA, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
 8. Legislație aplicabilă și Jurisdicție
  Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Termenii şi condiţiile prevăzute în acest document, cât şi în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică şi guvernează acest site, Internetul sau World Wide Web se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.

Managero a creat şi menţine acest site pentru informarea, educarea şi comunicarea utilizatorilor. Utilizatorii pot descărca materialele apărute în conţinutul site-ului numai pentru utilizarea acestora în scop personal, cu condiţia ca utilizatorul să respecte drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceste materiale şi să menţioneze întotdeauna sursa.

Accesul şi utilizarea acestui site se supun următorilor termeni şi condiţii precum şi tuturor legilor sau actelor normative care guvernează acest tip de activitate. Prin accesarea şi navigarea prin acest site, utilizatorul acceptă fără nici o condiţie sau restricţie Termenii şi Condiţiile, şi de asemenea declară că acceptă că orice altă înţelegere anterioară dintre utilizator şi Managero având un obiect similar celui reglementat prin prezenţii Termeni şi Condiţii este înlocuită prin acceptarea prezenţilor Termeni şi Condiţii.

Termeni și condiții

 1. Utilizarea şi navigarea pe acest site se face pe propria răspundere a fiecărui utilizator. Nici Managero precum şi nici unul dintre directorii, angajaţii, personalul afiliat Societăţii, personalul agenţiilor angajate de Societate şi de asemenea nici o parte implicată în crearea, producerea sau menţinerea site-ului nu sunt responsabile pentru nici un fel de prejudicii directe, indirecte, accidentale sau ca urmare a unei consecinţe determinate de utilizarea sitului care ar putea apărea în urma accesării sau utilizării acestui site. Fără a ne limita la cele de mai sus, întregul conţinut al acestui site vă este furnizat “ca atare” fără a se acorda nici un fel de garanţie, expresă sau implicită în acest sens. Managero nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu poate fi ţinută responsabilă pentru nici un tip de prejudicii sau viruşi informatici care pot infecta calculatorul său un alt bun al utilizatorilor ca urmare a accesării, utilizării sau navigării în cadrul acestui site sau în ceea ce priveşte descărcarea de pe site a oricăror materiale, informaţii, texte, imagini, materiale video sau audio.
 2. Orice informaţii sau materiale transmise către site prin poştă electronică sau în alt mod vor fi considerate ca fiind neconfidențiale şi fără a fi protejate de drepturi intelectuale cu excepţia datelor personale ale utilizatorilor acestui site care se vor supune Politicii de Confidenţialitate a acestui site. Orice informaţie transmisă sau dispusă în mod voluntar pe site devine proprietatea Managero sau a societăţilor afiliate acesteia şi va putea fi utilizată în orice scop dorit de Societate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Mai mult, Managero poate utiliza fără nici un fel de restricţii orice idee, concept, know-how sau tehnici conţinute în orice comunicare transmisă în mod voluntar de orice utilizator către site, în orice scop ar fi fost făcută. În cazul în care aveţi o idee nouă, o sugestie sau o propunere către Managero vă rugăm să n-o faceţi publică prin trimiterea acesteia pe site, vă rugăm că în acest caz să trimiteţi o scrisoare către compania noastră locală Managero şi veţi fi contactat dacă ideea dumneavoastră va fi considerată interesantă. Prin utilizarea acestui site, utilizatorul poate transmite şi/sau Managero poate colecta anumite informaţii cu caracter tehnic pentru orice scop ar considera necesar.
 3. Imaginile persoanelor sau ale locurilor prezentate în acest site sunt fie proprietatea Societăţii, luate de pe site-urile personale ale celor în cauză şi care permit preluarea lor, preluate de pe site-uri publice care nu impun restricţii la preluarea conţinutului său folosite cu permisiune de către Managero. Utilizarea acestora de către orice utilizator sau de către orice persoană autorizată de acesta este interzisă, în afara cazurilor specifice prevăzute prin aceşti Termeni şi Condiţii sau a altor cazuri în care permisiunea expresă de folosire a fost prevăzută în conţinutul site-ului.
 4. Mărcile înregistrate, siglele, sau sloganele (general definite că “Mărci Înregistrate”) din conţinutul site-ului sunt mărci înregistrate şi neînregistrate ale Managero şi ale altora. Nimic din conţinutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licenţă sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a Managero sau a terţei părţi care deţine drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei Mărci ce apare şi este folosită pe acest site sau oricare conţinut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepţiilor prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.
 5. Deşi Managero poate monitoriza periodic discuţiile, chat-ul, mesajele, transmiterile, forumurile de discuţii şi altele asemenea aparţinând acestui site, Managero nu are totuşi nici o obligaţie de a îndeplini această activitate, şi nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate sau obligaţie legată de conţinutul unor astfel de mesaje, precum şi nici faţă de orice informaţie eronată, defăimătoare, insultătoare, falsă, faţă de nici o omisiune, faţă de orice informaţii cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate există la un moment dat în orice informaţie localizată pe site. Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmită pe site orice material ilegal, ce conţine ameninţări, materiale cu caracter defăimător, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracţiune, precum şi orice materiale ce ar putea da naştere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.
 6. Managero poate modifica aceşti Termeni şi Condiţii în orice moment. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunoştinţă şi de conformarea cu oricare şi toate noile prevederi ce pot apărea în Termenii şi Condiţiile acestui site.

Campaniile de e-mailing și newsletters

Managero foloseşte cu responsabilitate campaniile de e-mailing şi sistemul de newsletters pentru informarea publicului asupra produselor şi serviciilor Societăţii, ca şi pentru transmiterea unor informaţii de interes general pentru public, legate de domeniul nostru de activitate.

Lansăm astfel de campanii doar când suntem convinşi că numărul celor care vor considera informaţia folositoare este considerabil mai mare decât numărul celor care ar putea să fie deranjaţi de apariţia a încă unui e-mail în mailbox-ul lor.

Adresele de e-mail din banca noastră de date sunt ale celor care şi le-au lăsat pe site-ul nostru, ca şi din agendele personale ale fondatorilor site-ului.

Toate campaniile de e-mailing si de newsletters respecta legislația și normele de conduită în domeniu: destinatarul e precizat cu claritate și fără echivoc, transmisia se face de pe serverele noastre, declarate în spațiul virtual ca expeditoare de campanii de e-mailing. Mesajele sunt semnate cu numele reale ale reprezentanților Managero care fac comunicarea respectivă.

De asemenea, numele, adresa de e-mail, ca şi orice altă informaţie despre un destinatar, nu sunt niciodată afişate sau transmise altcuiva. Singurul mod în care acestea sunt folosite este prin transmiterea mesajelor din campaniile de e-mailing către adresele respective de e-mail, fiecare mesaj având o adresă de „reply” validă, fiecare mesaj de răspuns ajungând să fie tratat individual de către personalul şi operatorii Managero. Din acel moment, se pierde caracterul de mesaj transmis în masă, şi devine un mesaj individual, care se supune altor reglementări şi rigori de comportament social.

Procedura de ștergere a datelor personale ale Solicitanților din băncile de date ale Societății, altele decât cele din site-ul de recrutare:

Având în vedere că:

 • Societatea trebuie să se protejeze împotriva tentativelor de fraudă cibernetică ce implică, printre altele, primirea de mesaje electronice (e-mail, comentarii pe site-uri etc.) cu diferite informaţii sau cerinţe de la expeditori cu nume false sau care folosesc identitatea altcuiva (nume, adresa de e-mail etc.).
 • În banca noastră de date pot exista mai multe persoane cu nume şi prenume identice, cu oraşe de domiciliu, cu vârste sau chiar şi cu alte date de identificare identice. Astfel, în aceste situaţii, este posibil ca informaţii de identificare precum data naşterii, oraşul de reşedinţă sau alte informaţii de această natură, cuprinse de regulă în CV-uri, să nu fie suficiente pentru identificarea clară.
 • Societatea nu păstrează în băncile de date toate informațiile pe care le primește, pe orice cale (electronică, poștă, telefonic etc.), ci numai pe cele pe care le consideră utile pentru activitatea Societății la momentul primirii lor, în funcţie de recrutările pe care le are în lucru, celelalte fiind şterse definitiv după vizualizarea lor. Prin urmare, chiar dacă cineva ne-a trimis mesaje conţinând un set de date personale, nu înseamnă automat că le-am și stocat în baza noastră de date. În egală măsură, e posibil să nu înregistrăm sau să stocăm datele despre un candidat sau alt interlocutor al firmei nici măcar în urma unor întâlniri formale sau informale cu acesta, la sediul nostru sau în alte spaţii, dacă nu considerăm utilă păstrarea lor, dacă nu le considerăm utile în momentul respectiv.
 • Nu ne asuma riscul să ştergem pe altcineva din banca de date, dintr-o documentare insuficientă asupra dolicitantului, situaţie în care există un risc dublu pentru Societate: pe de o parte, putem şterge din banca noastră de date o informaţie greşită, dar utilă Societăţii, şi pe de altă parte, prin remanența în banca de date a datelor personale ale Solicitantului după ce noi confirmăm că le-am şters, putem fi acuzaţi de încălcarea legii!

Prin urmare, de regulă, NU inițiem procedura de ștergere din banca de date în urma unor cerințe transmise exclusiv prin e-mail, DEOARECE nu există mijloace tehnice prin care să prevenim abuzurile prin care cineva folosește o adresă de e-mail falsă, pretinzând identitatea altcuiva, căruia ar putea să ne ceară să ștergem contul, de pildă, fără ca adevăratul proprietar al contului să fie la curent cu acest demers. În aceste condiţii, dacă doriţi iniţierea procedurii de ştergere, vă rugăm să ne trimiteți o cerere semnată de dumneavoastră personal, prin scrisoare recomandată, pe adresa “Managero SRL, Str. Andrei Muresanu 17, Sector 1, Bucureşti”, în care să menţionaţi şi elementele care să permită identificarea dumneavoastră clară și fără echivoc: adresa de e-mail, numele de user și PAROLA contului. Adițional, pentru o identificare mai precisă, pot fi menționate data, locul şi obiectul contactelor și interacțiunilor Solicitantului cu reprezentanţii Societăţii, dacă a existat acest tip de interacţiune.

În scrisoare se va menționa și adresa poștală la care sa vă fie trimise răspunsurile din partea Societății. Toate răspunsurile Societăţii vor fi trimise Solicitanţilor doar prin poştă, prin scrisoare recomandată la adresa indicată!

Odată ce am finalizat identificarea fără echivoc a solicitantului, se va proceda la ştergerea datelor, conform solicitării sale, conform policitii interne de ştergere a datelor, urmând ca acesta să primească o confirmare scrisă din partea noastră referitor la finalizarea ştergerii. În condiţii normale, acestea se fac în cel mult 7 zile de la primirea cererii din partea Solicitantului.

Vă informăm că dreptul dumneavoastră de ştergere a datelor poate fi exercitat în limita anumitor obligaţii legale ale Societăţii care prevăd prelucrarea în temeiul dreptului UE sau al dreptului intern sau a altor situaţii expres reglementate care permit societăţii prelucrarea datelor ulterior formulării unei solicitări de ştergere a datelor.

Aceasta este singura procedură acceptată de către noi în cazul cererilor de ştergere a datelor personale ale unui Solicitant din banca noastră de date, care ne asigură împotriva unor eventuale fraude cibernetice din partea unor persoane care folosesc identitatea altcuiva, aşa cum se întâmplă adesea!

Interdicție: din momentul în care Societarea confirmă ştergerea datelor personale ale Solicitantului, acestuia îi este interzis să mai contacteze Societatea prin orice mijloc electronic de comunicare, singura modalitate de comunicare acceptată fiind cea poştală. Orice cerere ulterioară a Solicitantului de ştergere a datelor personale din banca de date a Societăţii, de interogare a băncii de date sau de comunicare de orice fel va fi considerată un abuz din partea Solicitantului şi va fi tratată în consecinţă.


Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close