Secțiunea de CV builder pentru candidați

Ord. dupa

Crearea contului La crearea unui nou cont sunt cerute câteva infor...

Candidații pot face o autoevaluare (Autoevaluarea SCM) care este adă...

Înainte de a citi aceste instrucțiuni vă recomandăm să citiți ar...

Afiseaza
comentarii

Înainte de a citi aceste instrucțiuni vă recomandăm să citiți articolul „Standardul Managero de CV pentru pozițiile manageriale” pentru a înțelege mai bine principiile care stau la baza conceptului Managero.

*

Candidatii isi pot construi oricat de multe profiluri personale (CV-uri), pe care le vor folosi in aplicatii: in romana, in alta limba, condensate, detaliate etc., atunci cand anuntul impune aplicarea prin sistemul Managero. Cand trimit aplicatia, candidatii aleg unul dintre CV-uri, insa pot sa ataseze si un fisier cu un alt CV suplimentar (redundant, dar posibil din punct de vedere tehnic).

Conținut: Lista cu CV-uri + Pagina de previzualizare a CV-ului selectat în listă

 • Denumirea CV-ului (de uz intern – nu este văzută de către angajatori)
 • Descrierea pe scurt pentru identificare rapidă (de uz intern – nu este văzută de către angajatori)

Acțiuni:

 • Scrie un CV nou
 • Editează CV-ul selectat
  • Salvează ca un CV nou
  • Șterge
 • Exportă CV-ul selectat în format PDF sau DOC (Descarcă PDF, Descarcă DOC)

➡ Notă: La completarea CV-ului și la exportul fișierului în format PDF, numele câmpurilor fixe (numele rubricilor/ secțiunilor) sunt afișate în română sau în engleză în funcție de limba pe care o selectați pentru întregul site. Astfel, dacă scrieți un CV în engleză, selectați această limbă când vizualizați CV-ul și când îl exportați, pentru a evita situația în care numele câmpurilor sunt în română, iar conținutul propriu-zis al CV-ului e în engleză!

Adaugă un profil (CV) nou sau Editează:

Atenție:

 • Nu puteți începe construcția unui CV până nu completați datele personale (cel puțin numele și prenumele, care sunt obligatorii) în secțiunea Cont!
 • Înainte de a începe completarea,  trebuie să-i dați un nume profilului (CV-ului) și, opțional, o scurtă descriere
 • Puteți folosi opțiunea Copy-Paste în toate câmpurile CV-ului (Ctrl C – Ctrl V), iar în câmpurile care permit formatarea avansată puteți folosi, în plus, și butoanele Copy și Paste din bara cu instrumente ca să copiați texte dintr-un fișier/ CV extern.
  Dar Atenție:

  • Dacă cursorul nu este bine fixat în câmp, aceste comenzi nu funcționează. Este o (aparentă) problemă întâlnită la orice site de Internet, când dați Click într-un câmp, aveți impresia că ați pus cursorul acolo, însă el a rămas în altă parte, de fapt. Cea mai simplă metodă de verificare este să tastați o literă și să vedeți dacă o scrie. Atunci sunteți sigur că va funcționa comanda Ctrl C- Ctrl V sau din butoanele Copy – Paste.
  • Din motive de securitate, în anumite situații/ la anumite câmpuri nu apare comanda „Paste” în meniul contextual care se deschide cu Click Dreapta pe mouse! În această situație puteți folosi întotdeauna comanda manuală Ctrl C – Ctrl V!

Date generale

 • Numele, sexul, vârsta, domiciliul principal sunt preluate din Setările contului și nu pot fi modificate aici (dar vezi în ultimul paragraf cum se pot face aceste modificări)
 • Fotografia este preluată din Setările contului, însă poate să fie schimbată sau ștearsă
  • Se poate alege din librăria proprie de fișiere de pe site
  • Format Portrait 3×4, se face “crop” pentru dimensionare
 • Limbile străine
  • Este obligatorie precizarea nivelului de cunoaștere pentru limba engleză
  • Celelalte limbi sunt enumerate alături de nivelul cunoașterii lor în format liber
 • Linkuri utile
  • Orice link la care candidatul dorește să facă trimitere: site-uri personale, rețele sociale, articole etc.
  • Linkul poate să apară în format URL sau ca un titlu cu link pe el, fiecare pe o linie separată; se scrie textul linkului, așa cum se dorește să apară în CV, apoi se pune URL-ul peste el, cu butonul Inserare/ editare link din bara de instrumente.
 • Date de contact: telefon și e-mail

Educația: Educatia formală și cea adițională, precum și certificările sunt enumerate în format liber, pe rânduri separate

Experiența: Se adaugă angajatorii cu cel mai recent în partea de sus (primul), iar la fiecare angajator pot fi menționate mai multe posturi avute

Angajatorul: Nume, Descrierea angajatorului
Postul:

  • Numele postului și locul în care s-a derulat (job location)
  • Perioada (bifă dacă este job prezent)
  • Ierarhia: poziția ierarhică în distanța față de CEO sau tipul poziției de board
  • Departamentul din care face parte jobul
  • Postul căruia îi este subordonat (nu numele persoanei!)
  • Nr de subordonați (câmp alfanumeric) – Nr. de subordonați direct + Nr. total de oameni (FTEs) în subordine: Ex. 5/150+
  • Misiunea jobului: o descriere foarte pe scurt a rolului postului în organizație
  • Descrierea jobului: descrierea principalelor activități și alte informații relevante (instrument de editare avansat)
  • Alte detalii legate de jobul respectiv, care nu se regasesc mai sus, considerate relevante

<Se adaugă un nou post, dacă e cazul>

<Se adaugă un nou angajator + posturi, dacă e cazul>

➡ Notă: Numele angajatorilor și joburilor pot fi reordonate în CV cu ajutorul săgeților (sus / jos) sau tastând direct numărul de ordine în căsuța corespunzătoare dintre cele două săgeți.

Competențe relevante, considerate importante pentru a fi menționate de către candidat

Alte note și comentarii, care nu au fost menționate mai sus (text evidențiat separat față de informațiile precedente)

Date profil

 • Numele profilului (CV-ului) – pentru uz intern, informația nu este văzută de către angajatori
 • O descriere succintă a profilului, pentru reperarea rapidă – pentru uz intern, informația nu este văzută de către angajatori

Anexele CV-ului:

Cei care consideră necesar, pot să-și completeze CV-ul cu alte informații relevante despre carieră și despre profilul lor.

Rezumatul profilului – titlu editabil

Mulți manageri își pun în CV un rezumat, o sinteză a profilului profesional, în care descriu, pe câteva rânduri, punctele forte ale profilului lor.

 • Titlul rezumatului profilului profesional (al rubricii): de ex. Professional profile/ Executive summary/ Profile summary/ Executive profile/  Professional summary/ Summary statement etc., sau dând un nume care face trimitere directă la specializare: Senior Finance professional/ CFO Profile/ Chief Financial Officer/ Senior Management Executive – Retail etc.
 • Descriere: textul rezumatului profilului

Listă de proiecte (tranzacții, portofoliu etc.) – titlu editabil

De pildă, constructorii pot să-și pună liste cu lucrările la care au fost project manager sau director, portofolii de lucrări pentru creativi, cei din private equity o listă cu tranzacții, avocații liste cu proiecte etc.

 • Numele listei (așa cum apare în CV): adăugați un nume acestei liste, în funcție de conținutul său (Listă de proiecte/ Major project list (selection)/ Listă de lucrări/ Listă de tranzacții/ Portofoliu etc.)

Pentru fiecare nou proiect listat adăugați câte un set de câmpuri:

 • Numele proiectului
 • Descrierea succintă (obiectivul proiectului)
 • Beneficiarul proiectului (Project customer): cel care deține capitalul investit și rezultatele finale ale proiectului (numele organizației)
 • Ierarhia în proiect (project position), definită prin distanța față de Customer (C); denumirile uzuale:
  • Project director/ manager (C-1): cel care are toată autoritatea financiară și operațională asupra unui proiect și întreaga responsabilitate a execuției lui (vezi și Notă)
  • Project supervisor/ coordinator (C-2): pot exista mai mulți Project supervisors/ coordinators subordonați Project director/ manager, în cazul proiectelor mari.
  • Project specialist (C-3): subordonat Project manager sau Project supervisor/ coordinator, în cazul proiectelor mari, cu poziție de specialist-cheie în proiect
 • Tipul angajamentului: angajat al organizației sau contractor extern
 • Data & durata derulării proiectului
 • Locația proiectului
 • Valoarea totală a proiectului
 • Echipa: numărul de oameni în subordine
 • Autoritatea în proiect: financiară, operațională etc.
 • Rolul în proiect: descrierea succintă a activității candidatului în proiect
 • Gradul de finalizare: gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului, pe ansamblu
 • Realizări notabile (overachievements): doar cele care au depășit obiectivele inițiale
 • Alte comentarii

Notă: În lumea project managementului nu există încă un consens deplin cu privire la termenii „project owner”, „project sponsor”, „project director” și alții câțiva care desemnează entități din ierarhia superioară. De pildă, veți întâlni situații în care „project owner” e finanțatorul și beneficiarul final al proiectului, iar altele în care este organizația (firma de project management) care are întreaga responsabilitate a execuției proiectului. De asemenea, în cazul unui proiect de anvergură, ce poate să fie privit ca o colecție de mai multe proiecte de sine stătătoare, un „project director” are întreaga responsabilitate și autoritate asupra execuției proiectului, cu mai mulți „project managers” în subordine.

Competențe tehnice relevante (skills & technical competencies)

 • Competența
 • Scurtă descriere (definiție) a competenței
 • Industriile (domeniile de activitate) în care a fost folosită/ exersată – pot fi folosite domeniile (industries) din SCM (Sistemul de Clasificare Managero)
 • Tipurile de job (job domains) în care a fost folosită/ exersată – pot fi folosite domeniile (job domains) din SCM (Sistemul de Clasificare Managero): de ex. departamentele Sales/ Supply chain/ Operations etc.
 • Durata totală (ani) în care a fost folosită/ exersată, din care Intensiv (ani)
 • Organizațiile în care a fost folosită/ exersată
 • Joburile/ posturile în care a fost folosită/ exersată de către candidat: de ex. Sales supervisor/ Logistics manager etc.
 • Realizări și performanțe (achievements/ overachievements)

Aptitudini și competențe manageriale

Realizări notabile (achievements)

 • Data & durata
 • Organizația și locul
 • Postul (jobul) și rolul
 • Descrierea realizării

Expunerea internațională

Listă de lucrări publicate

 • Titlul lucrării
 • Tipul lucrării & numărul de pagini: articol/ volum/ capitol/ manual/ curs/ studiu/ serial video
 • Autor unic/ coautori
 • Data și locul publicării: editura/ revista/ site-ul etc.
 • Clasificare academică
 • Scurtă descriere

Notă: În cazul listelor lungi de publicații, este recomandată includerea lor într-un fișier separat anexat.

Alte detalii despre Standardul Managero pentru CV-urile manageriale în acest articol: managero.ro/articles/standardul-de-cv-pentru-pozitiile-manageriale/

 💡  Deconectarea numelui din CV de numele din Cont:

Când se construiește un nou CV sau când se editează unul existent, numele candidatului este preluat automat din secțiunea Cont și nu poate să fie editat aici. Totuși, dacă între timp numele candidatului din secțiunea Cont a fost modificat, această modificare nu apare în numele candidatului din CV câtă vreme nu se mai intră în modul Edit.

Așadar, deși este greu de imaginat la ce ar folosi, este posibil ca un candidat să-și facă mai multe CV-uri cu nume ușor diferite, sau chiar diferite radical. Pentru aceasta trebuie ca în secțiunea Cont să fie numele dorit în momentul construirii sau modificării (Edit) CV-ului. După ce se Salvează, se deconectează cele două nume (numele candidatului din Cont și cel din CV) până la o nouă editare.

 💡  Autosalvare

Sistemul face salvarea datelor în timp real (la fiecare 5 secunde, mai precis spus)! Așadar, odată modificat ceva în CV, NU se mai poate reveni la versiunea anterioară. Dacă doriți să aveți o copie de siguranță, puteți salva profilul (CV-ul) sub un alt nume („Salvează ca”) și să faceți modificările pe unul dintre ele.


Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close