Secțiunea de CV builder pentru candidați

Ord. dupa

Crearea contului La crearea unui nou cont sunt cerute câteva infor...

Candidații pot face o autoevaluare (Autoevaluarea SCM) care este adă...

Înainte de a citi aceste instrucțiuni vă recomandăm să citiți ar...

Afiseaza
comentarii

Candidații pot face o autoevaluare (Autoevaluarea SCM) care este adăugată opțional în pachetul de aplicare, pe lângă CV, scrisoarea de intenție și alte materiale. În anumite situații, angajatorul poate cere în mod expres ca această autoevaluare să fie inclusă în pachetul de candidatură (aplicația).

Managero folosește un sistem propriu de criterii de evaluare și de clasificare a candidaților – Sistemul de Clasificare Managero (SCM). E un sistem simplificat, care listează un număr de aprox. 100 de domenii de expertiză, și pentru fiecare dintre acestea este atribuit un nivel de senioritate (experiență/ expertiză), rezultând un profil al candidatului. Autoevaluarea SCM (făcută de către candidat) și Profilul Managero (făcut de către specialiștii Managero) se prezintă sub forma unei diagrame cu bare, în care sunt listate doar criteriile (domeniile de expertiză) care au cel puțin valoarea 1 la nivelul de senioritate.

Domeniile de expertiză (criteriile de clasificare / evaluare) sunt împărțite în trei clase mari:

 • Industries – domeniile de activitate ale organizațiilor (angajatorilor)
 • Job domains – tipologia (domeniile) posturilor / joburilor
 • Other classification criteria – alte criterii de clasificare

Nivelurile de senioritate / expertiză / experiență / vechime cu 5 trepte

 • Nivelurile se atribuie pe o scara de la 1 la 5, în care 1 este nivelul minim și 5 este nivelul maxim posibil pe care îl poate atinge cineva pentru respectivul criteriu.
 • În domeniul în care nu există niciun fel de experiență / expunere nu se pune nicio valoare (se lasă gol = valoare 0). NU alegeți valoarea 1 pentru domeniile cu care nu aveți nicio legătură!
 • La primul click pe una dintre căsuțe, se stabilește valoarea; la al doilea click se anulează (se șterge tot rândul)
 • Domeniile de clasificare din Industries și Job domains sunt grupate pe categorii descrise explicit
 • Anumite categorii din Job Domains conțin numeroase domenii de clasificare. Pentru a evita situațiile în care cineva consideră că trebuie să le bifeze pe toate, sau pe cele mai multe dintre ele, am pus la sfârșitul fiecarei categorii un domeniu de clasificare cumulativ: All finance / All HR / All IT&C etc. Dacă un candidat bifează doar acest domeniu de clasificare, se înțelege ca are competențe pentru întreaga categorie, sau pentru cele mai importante domenii de clasificare ale sale. Bifarea acestui domeniu de clasificare este echivalența cu bifarea tuturor, sau a majorității celor de mai sus.

Unde este folosită Autoevaluarea SCM de către recrutori și angajatori:

 • Ca o informație sintetică suplimentară pe lângă CV, scrisoarea de intenție și celelalte documente din pachetul de candidatură (aplicația)
 • Pentru filtrarea candidaturilor: Angajatorii pot folosi SCM pentru construirea unui profil minimal acceptabil: dacă cel puțin una dintre valorile Seniority este mai mică decât cea din Profilul minimal acceptabil, atunci candidatura este respinsă.
 • Managero face propriile evaluări ale candidaturilor în cadrul aceluiași SCM, exact în același fel, pe baza CV-ului și a altor informații disponibile, rezultând Profilul Managero, care poate să fie diferit de Autoevaluarea SCM. Angajatorul poate cere ca, în cazul existenței unui Profil minimal acceptabil, filtrarea candidaților să se facă fie cu profilul Autoevaluarea SCM, făcută de candidați, fie cu Profilul Managero, făcut de către specialiștii Managero.

➡ Atenție: este posibil să (considerați că) aveți anumite competențe într-un domeniu sau altul chiar dacă nu ați avut joburi care apar în CV și din care să reiasă această legătură cu domeniul într-un mod evident. Pot fi competențe/ experiență dobândite prin studiu individual sau în alt mod. Totuși, aceste situații sunt rare și includerea lor în Autoevaluarea SCM trebuie făcută după o matură chibzuință.

Note:

 • Lista domeniilor SCM este dinamică. A fost fixată inițial la un număr relativ mic (aprox. 100) de domenii (criterii), pentru a fi ușor mânuită. Însă în timp, odată cu creșterea volumului de activitate al Managero, va crește, prin adăugarea de clase, grupuri și criterii noi la acestea existente deja. Când facem aceste modificări (adăugiri sau schimbări de nume), valorile bifate de către candidat se pot șterge sau schimba. De aceea vă rugăm insistent să vă revedeți/ refaceți Autoevaluarea SCM periodic, de exemplu o dată pe lună!
 • În cazul analizării aplicațiilor (CV-ului, în special), senioritatea și expertiza se deduc aproape exclusiv din experiența de lucru a candidatului: Industries din obiectele de activitate ale angajatorilor, Job domains din posturile deținute și Nivelurile de senioritate din locul jobului în ierarhia firmei și din vechimea pe fiecare post. Recrutorul sau angajatorul vor modifica aceste valori (uneori în mod semnificativ) după interviul cu candidatul.
 • Lista domeniilor SCM este prezentată în detaliu într-un articol separat

Detalii suplimentare despre Sistemul de Clasificare Managero (SCM) sunt și în acest articol: managero.ro/articles/sistemul-de-clasificare-managero-scm/


Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close