Membri CA
Fondul National de Garantare a Creditelor

Recrutor
George Butunoiu
Fondul National de Garantare a Creditelor

FNGCIMM S.A

Fond national de garantare a creditelor al Statului Român, prin Ministerul Finantelor Publice

Link-uri

www.fngcimm.ro

Domeniile de activitate: Consumer Services (Other financial services)

Descrierea angajatorului

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, sau FNGCIMM, pe scurt), (www.fngcimm.ro/)  este o institutie financiara nebancara, ce are ca activitate principala acordarea din fonduri proprii a finantarilor, garantiilor si asumarea angajamentelor de garantare sau finantare, precum si orice alte instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, precum si de alte categorii de solicitanti prevazuti in lege si in actul sau constitutiv, de la banci sau din alte surse. 

 

FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansarii economice, dezvoltarii mediului de afaceri, precum si crearii si sustinerii de locuri de munca, functionand ca o societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman, sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei.

 

Unul dintre principalele programe ale FNGCIMM este IMM INVEST ROMANIA, care materializeaza raspunsul guvernului la criza sanitara si economica, in contextul pandemiei COVID-19. IMM INVEST ROMANIA este destinat sustinerii mediului antreprenorial, facilitand accesul IMM-urilor la finantare, pentru asigurarea lichiditatilor necesare in vederea continuarii activitatii economice, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 20 miliarde lei.

 

FNGCIMM a fost infiintata in baza Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 376/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, republicata, in vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare.

 

O prezentare detaliata a performantelor companiei, a misiunii si atributiilor membrilor consiliului de administratie, precum si asteptarile actionarului se regasesc in Scrisoarea de intentie atasata prezentului anunt sau pe site-ul FNGCIMM: fngcimm.ro/attachment/Czv8D_anexa.pdf

 

Alte informații relevante

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, FNGCIMM a selectat S.C. George Butunoiu pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru completarea posturilor de Membri in Consiliul de Administratie in cadrul companiei.

 

In vederea completarii candidaturilor pentru posturile de membri in consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, FNGCIMM a decis republicarea anuntului de recrutare din data de 20.10.2020. Candidaturile depuse ca urmare a anuntului din data de 20.10.2020 raman valabile, insa este posibil ca sa fie cerute candidatilor informatii suplimentare.

Membri CA

Domeniile jobului: Executive management (Non-executive board)

Misiunea jobului

Conducerea directa a companiei la nivel de board neexecutiv, subordonat Adunarii Generale a Actionarilor (AGA)

Descriere job

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al companiei: aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare, verifica functionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare, numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor, evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora, elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor. 

Cerințe job

Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza procesului de selectie sunt:     

 

 • persoana fizica absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;
 • experienta profesionala minimum 10 ani in domeniul in care au fost facute studiile;  
 • minimum 6 luni ca membru in managementul executiv sau neexecutiv al unei companii profitabile, cu cifra de afaceri de cel putin 100 de milioane de lei;
 • experienta in domeniul produselor si serviciilor financiare – garantii pentru IMM-uri, cunoasterea sectorului financiar bancar si nebancar;
 • cunoasterea limbii romane;           

 

Principalele criterii de selectie sunt:    

 

 • studii de tip master/doctorat in domeniile management/juridic/economic/financiar, precum si alte domenii relevante pentru activitatea FNGCIMM;
 • expunere internationala in domeniul de activitate al FNGCIMM;
 • cunostinte in domeniul controlului financiar, analizei financiare, trezorerie, raportarilor financiare, audit, fiscalitate, contabiltate;
 • cunostinte juridice relevante pentru post si activitatea institutiei, cunoasterea legislatiei din domeniul finaciar nebancar, cunostinte si experienta in drept financiar / drept societar / drept civil / piete de capital si valori mobiliare / raporturi intre profesionisti;
 • experienta in domeniul administrarii si valorificarii activelor si creantelor;
 • cunostinte de guvernanta corporativa, intelegerea sistemului legal si a mediilor legale si regulatoare in care opereaza societatea;
 • experienta in comunicarea si relatia cu autoritatile si stakeholderii si relatia cu partenerii cu care interactioneaza institutiile nebancare;
 • cunostinte si experienta in planificare strategica, managementul riscului, management organizational si al performantei, IT&C;
 • experienta in relatia cu autoritatile publice, de reglementare si supervizare.    

 

Lista completa a criteriilor dupa care se face evaluarea finala a candidatilor si se calculeaza punctajele se regaseste in fisierul atasat – Profilul Consiliului: (georgebutunoiu.com/Profil-Consiliu-si-profil-candidat.pdf).

Salariul fix lunar (€ net)

1 500+

Oferta detaliată

Pachetul salarial este consistent, stabilit in functie de normele legale in vigoare. Membrii Consiliului de Administratie al FNGCIMM SA IFN beneficiaza de o indemnizatie lunara bruta de 12.062 lei.

Alte informații

In conformitate cu reglementarilor legale prevazute de OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere si dispozitiile actului constitutiv al societatii, consiliul de administratie este format din 9 membri. Cel putin doi dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 10 ani si nu pot fi mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. 

Fotografii

Fișiere atașate

 • Scrisoarea de asteptari a actionarului
 • Profilurile consiliului si al candidatilor
 • Alte informații

  Documente atasate:

   

  • Scrisoare de asteptari adresata de catre Ministerul Finantelor Publice organelor de administrare si conducere ale FNGCIMM prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale FNGCIMM, precum si politica actionariatului, pentru o perioada de 4 ani: georgebutunoiu.com/Scrisoare-de-asteptari-MF
  • Profilul consiliului reprezinta o identificare a capacitatilor, trasaturilor si cerintelor pe care consiliul trebuie sa le detina la nivel colectiv, având in vedere contextul organizational, misiunea, asteptarile exprimate in scrisoarea de asteptari si elementele de strategie organizationala existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul contine si matricea consiliului de administratie, care confera o expresie a acestor capacitati pe care consiliul trebuie sa le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilitati, alte conditii eliminatorii, ce trebuie indeplinite individual si colectiv de membri consiliului: georgebutunoiu.com/Profil-Consiliu

  Mod de aplicare: prin Managero

  Alte instrucțiuni de aplicare

  Modul de depunere a candidaturii: CV in format Managero, fara alte fisiere atasate (initial).

  Vă rugăm să includeți și Autoevaluarea SCM în aplicație, și, pe cât posibil, să completați în detaliu Anexele CV-ului pentru a putea evalua mai precis profilul!

   

  Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru Administrator FNGMIMM, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr.17,  sector 1 Bucuresti: 

  • Opis
  • Curriculum Vitae in limba romana 
  • Cazier Judiciar si cazier fiscal 
  • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele 
  • Copie a actului de identitate
  • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii
  • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la vechimea in munca si pozitiile de conducere
  • Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese
  • Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului de individual de munca din motive imputabile lui/ei
  • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie
  • Declaratie pe proprie raspundere a candidatul ca dispune de timp si de toate resursele necesare pentru exercitarea functiei

  In etapa urmatoare a recrutarii, declaratia de intentie a candidatului va fi solicitata ulterior doar candidatilor confirmati pe lista scurta. 

   

  Declaratia de intentie a candidatului, in conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, va contine legatura dintre profilul candidatului si obiectivele pe care trebuie sa le realizeze conform scrisorii de asteptari a angajatorului, exemple de indicatori pe care candidatul ii considera oportuni pentru monitorizarea si remunerarea performantei, aprecieri cu privire la provocarile specifice cu care se confrunta societatea angajatoare, constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul le-ar putea intampina in implementarea masurilor propuse.

   

  Candidatii participanti la procesul de selectie vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in urma procesului de selectie facut de catre consultantul independent, desemnarea membrilor in Consiliul de administratie se face de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii, la propunerea actionarului Statul roman prin Ministerul Finantelor. Acestea vor stabili modul de intervievare si de validare a candidatilor din lista scurta prezentata de catre consultantul desemnat.

   

  Toate aplicatiile (CV-urile trimise pe e-mail) primesc confirmare de primire cu „reply” DOAR catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al SC George Butunoiu Group SRL. Atentie: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire! Daca nu primiti aceasta confirmare de receptionare a CV-ului, va rugam sa retrimiteti aplicatia sau sa contactati reprezentantii SC George Butunoiu Group SRL la adresa de e-mail gb@georgebutunoiu.com sau la nr. de telefon 0729.997.268. 

   

  Toate informatiile si documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. In cazul dosarelor incomplete se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsa pentru remedierea situatiei, dupa care candidatura va fi invalidata in cazul in care nu se vor efectua completarile solicitate.  

   

  Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. La finalul procesului de selectie documentele candidatilor care nu vor fi confirmati pe functie pot fi returnate solicitantilor la cererea acestora in termen de 30 de zile sau distruse dupa trecerea celor 30 de zile.

   

  Contestatii:

  Legislatia de guvernanta corporativa nu prevede căi de contestare. Din dorinta de a asigura maxima transaprenta a procesului de recrutare si selectie vom raspunde promt cererilor de clarificari formulate de catre candidati cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun, la fel ca si dosarele de candidatura, in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,  sector 1 Bucuresti. Cererea de clarificari nu suspenda derularea procesului de selectie.

   

  Logo companie

  Dată activare: 29 Dec 2020

  Aplică acum

  Atenție: pentru a putea aplica, vă rugăm să vă autentificați în sistem de pe o tabletă sau un laptop. Sistemul de aplicare e prea complex pentru a putea fi executat de pe un telefon.