Manager Vânzări TT
Orlando's Food Manufacturing

Orlando's Food Manufacturing

Orlando`s e unul dintre cei mai vechi producători de pe piața românească în domeniul produselor alimentare ambalate, cu o istorie de succes de peste 27 de ani.

Link-uri

orlandos.ro

facebook.com/orlandos.ro

instagram.com/orlandos.ro

Domeniile de activitate: Consumer products (FMCG)

Descrierea angajatorului

Orlando's are peste 700 de produse cunoscute în România precum și în câteva alte țări în care exportăm: fructe deshidratate, nuci și semințe, ingrediente de patiserie, condimente, inclusiv cu game bio, de post, vegan, fara gluten, dietetice și multe altele. Sediul firmei și fabrica sunt în București.

Manager Vânzări TT

Domeniile jobului: Sales (Distributors), Marketing (Trade Marketing)

Misiunea jobului

Va coordona întreaga activitate de vânzări a companiei pe segmentul „Traditional Trade”.

Descriere job

 

Managerul de Vânzări TT stabileşte împreună cu Directorul General și cu Directorl Comercial strategia comerciala a firmei în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare ale firmei și se asigură de realizarea indicilor de profitabilitate din aria comerciala a companiei, de urmărirea eficienţei pozitionării mărfurilor la raft, a derulării comenzilor, analiza politicilor de preţuri şi realizarea propunerilor de optimizare, monitorizarea planogramei, listarea produselor şi ajustarea în concordanţă cu data expirării, implementarea promoţiilor şi a soluţiilor de optimizare a aprovizionării rafturilor.

 

De asemenea, tot în sarcina sa, intră rezolvarea eficientă a reclamaţiilor sau deficientelor de relationare cu conturile client. Contributie la realizarea targetului volumetric;, asigură implementarea obiectivelor specifice pe om şi departament, dezvoltarea reţelei de clienţi şi distribuţie. Face rapoarte săptămânale privind activitatea departamentului: numărul de vizite/întâlniri, numărul de prezentări, cu profilul nevoilor celor abordaţi, numărul de contracte noi, valoarea contractelor încheiate, valoarea facturilor încasate de la clienţii existenţi. 

 

Analizează piaţa şi ia cele mai bune decizii de dezvoltare a reţelei de distribuţie şi de creştere a vânzărilor, estimează potenţialul comercial (în termeni de profitabilitate) pentru segmentul de piaţă vizat, iIa decizii pe baza rapoartelor privind volumul de vânzări pentru a eficientiza activitatea. Urmăreşte rentabilitatea centrelor de distribuţie, răspunde pentru respectarea termenelor de livrare. Comunică eficient şi răspunde promt solicitărilor echipei sau clienţilor, verbal sau în scris, optimizează chetuielile necesare distribuţiei, monitorizează centralizarea şi actualizarea stocurilor. 

 

Validează fişele de pontaj pentru angajaţii din subordine, susţine dezvoltarea echipei prin stabilirea obiectivelor personale şi ale celor din subordine, în armonie cu planul de carieră agreat şi în strânsă legătură cu obiectivele companiei, defineşte proceduri de lucru specifice unui proiect (e.g. analiza de risc, proceduri de testare, proceduri de operare şi mentenanţă, relaţia cu terţe părţi) şi urmăreşte aplicarea lor, monitorizează statusul proiectelor, conform procedurilor interne, analizează permanent raportul ore estimate - ore efectiv lucrate şi semnalează eventualele derapaje.

 

Propune îmbunătăţirea fluxurilor de lucru în firmă în vederea creşterii eficienţei activităţii firmei, îşi însuşeşte clar şi corect procedurile de protecţia muncii pentru care îi este asigurată instruirea periodică. Aplică corect normele de prevenire şi stingere a incendiilor (p.s.i.) în conformitate cu normele p.s.i. în vigoare, utilizează cu rapiditate echipamentele de stingere a incendiilor din dotare pentru eliminarea pericolelor. Respectă şi aplică cerinţele Regulamentului Intern. În caz de necesitate, aplică cu rapiditate măsurile de urgenţă şi de evacuare, acordă primul ajutor, rapid, corespunzător cu tipul accidentului.

 

Îndrumă nou veniţii pe poziţii junior în vederea integrării rapide în echipă şi în organizaţie. Reprezintă imaginea firmei, livrează prin training intern update-urile făcute în departament, dezvoltă echipa. Comunică și negociază eficient, urmăreşte şi aplică planul pentru dezvoltarea personală aferent postului, este la curent cu procedurile de lucru şi le aplică.

 

Livrabile (intern):

 • Strategia lunară/anuală de vânzări, realizarea targetului volumetric;
 • Implementarea obiectivelor comerciale specifice pe om şi departament;
 • Analize de piaţă şi dezvoltă reţeaua de clienţi şi de distribuţie, rapoarte săptămânale privind activitatea echipei, individuală şi de grup (încasări, produse comandate și nelivrate, promoții – analize ale implementărilor noilor proiecte);
 • Raport bilunar al eficienţei planogramei, precum şi al stocurilor, rapoarte zilnice privind calitatea;
 • Analize lunare ale eficienţei strategiilor folosite de către echipa de vânzări, validarea rapoartelor lunare de vânzări şi stocuri şi comunicarea rezultatelor Directorului General;

Livrabile (extern):

 • Extinderea reţelei de distribuţie actual, prin încheierea contractelor comerciale cu clienţi noi;
 • Analiza şi rezilierea după caz a contractelor cu centrele nerentabile;

 

Responsabilităţile postului de muncă

 

Privind relaţiile de lucru şi comunicarea: Îşi aduce aportul de informaţie la şedinţele de lucru, Cooperează cu membrii echipei Orlando’s, dând dovadă de amabilitate, Este prompt şi eficient în răspunsurile pe care trebuie să le dea echipei sau clienţilor, Menţine relaţii corecte cu toate organizaţiile cu care interacţionează. Trebuie să asigure o înaltă reprezentativitate a companiei.

 

Interfeţe interne: Cu Directorul General în vederea coordonării activităţii; Şefii de departamente pentru colaborarea în proiecte; Cu departamentul de resurse umane pentru participarea la programe de instruire, controlul medical periodic şi consolidarea echipei; elaborarea fişelor de post; evaluarea performanţelor profesionale şi aptitudinale.

 

Interfețe externe: Cu clienţii sau reprezentanţii distribuitorilor.

 

În raport cu aparatura pe care o utilizează: Menţine în bună funcţionare aparatura din dotare; Anunţă orice defecţiune serviciului administrativ.

 

În raport cu produsele muncii: Profesionalism şi conştiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit; Integritate, entuziasm şi proactivitate; Cultivarea respectului faţă de om şi a propriei demnităţi în interacţiunile cu echipa, clienţii şi furnizorii.

Cerințe job

 • Experiență în Traditional Trade (în zona de FMCG) de cel puțin 3 ani;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie, la un nivel fluent;
 • Cunoaşterea modului de lucru cu următoarele aplicaţii ale computerului (PC): editorul de text (Word), editoare de baze de date (Excel, ACCESS), editorul de text şi imagine pentru prezentări (Power Point), aplicaţii navigare internet;
 • Cunoaşterea profilului pieţei de business specifice domeniilor în care activează compania;
 • Cunoştinţe din domeniul relaţiilor interumane;
 • Cunoaşterea mediului social în ansamblu;
 • Permis de conducere auto, categoria B.

 

Pregătirea necesară postului de muncă

 • De bază: Studii superioare în domenii precum economie generală sau management;
 • De specialitate: Studii superioare de marketing sau vânzări;

 

Acomodarea cu cerinţele postului de muncă

 • Pentru o persoană experimentată, acomodarea cu postul se realizează în 3 luni şi nu are legătură cu perioada de probă din contractul de muncă.

 

Competenţele postului de muncă

 

Cunoştinţe şi deprinderi

 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie, la un nivel fluent;
 • Cunoaşterea modului de lucru cu următoarele aplicaţii ale computerului (PC): editorul de text (Word), editoare de baze de date (Excel, ACCESS), editorul de text şi imagine pentru prezentări (Power Point), aplicaţii navigare internet;
 • Cunoaşterea profilului pieţei de business specifice domeniilor în care activează compania;
 • Cunoştinţe din domeniul relaţiilor interumane;
 • Cunoaşterea mediului social în ansamblu;

 

Calităţi aptitudinale, de personalitate şi educaţionale

 

1. Cerinţe educaţionale:

 • Studii superioare cu performanţe bune şi foarte bune în domeniul ales pentru dezvoltare;
 • Pregătire de specialitate în marketing, vânzări, comunicare;

2. Aptitudini intelectuale generale:

 • Este de dorit un nivel de dezvoltare intelectuală generală peste medie;
 • Are nevoie de o mare rezervă de energie deoarece munca lui este stresantă;
 • Să dispună de o gândire analitică şi strategică, de eficienţă intelectuală, să aibă o inteligenţă vie, şi o bună capacitate de abstractizare.

3. Aptitudini speciale:

 • Uşurinţă în exprimarea scrisă şi orală;
 • Gândire practică;
 • Capacitate de integrare socială mare, sociabilitate;
 • Spirit analitic;
 • Capacitate superioară de sinteză;
 • Creativitate şi originalitate în interacţiunea cu clienţii şi echipele de proiect;
 • Abilitatea dovedită de a mobiliza şi conduce o echipă, comunicare eficientă, carismă.

4. Interese:

 • Interese intelectuale în sfera preluării, organizării şi analizei informaţiilor;
 • Interese practice care vizează sfera cunoaşterii mecanismelor de piaţă din aria de activitate a
  companiei.

5. Profil Orlando’s:

 • Gândeşte şi acţionează realist, echilibrat, cu bun simţ, adaptabil, deschis, spontan, are curiozităţi, este eficient în lucrul sub presiune, perseverent şi cu simţul umorului.
 • Stabil emoţional, realist, calm, încrezător, cooperant, cald, amabil, sociabil, sigur pe sine, entuziast, vesel, direct, plin de viaţă, îndrăzneţ, întreprinzător, spontan, lucid, critic, cu gust pentru analiză;
 • Are capacitatea de a influenţa alte persoane;
 • Personalitate cu intuiţie psihologică, neinfluenţabil;
 • Are capacitatea de a fi tolerant, abordabil, conştiincios, cu simţul datoriei şi al responsabilităţii.

6. Motivaţia:

 • Motivat pentru munca de tip organizat şi procedural;
 • Dornic de a se realiza în profesie;
 • Preocupat de ascensiune profesională.

Salariul fix lunar (€ net)

2000+

Oferta detaliată

Salariul, beneficiile și celelalte condiții sunt la nivelul companiilor similare, cu volume și rulaje mari de producție și cu branduri cunoscute pe piață. 

Alte informații

Un profil motivat pentru munca de tip organizat şi procedural, dornic de a se realiza în profesie și preocupat de ascensiune profesională va avea un avantaj.

Fotografii

Mod de aplicare: Managero

Alte instrucțiuni de aplicare

Vă rugăm să aplicați cu un CV detaliat în română sau în engleză, cu Anexe CV, dacă este cazul, precum și cu o autoevaluare SCM.

Logo companie

Dată activare: 29 sep 2021

Aplică acum

Atenție: pentru a putea aplica, vă rugăm să vă autentificați în sistem de pe o tabletă sau un laptop. Sistemul de aplicare e prea complex pentru a putea fi executat de pe un telefon.