Consilier al Ministrului (management)
Ministerul Tineretului și Sportului

Recrutor
George Butunoiu
Ministerul Tineretului și Sportului

(MTS)

Link-uri

www.mts.ro

Complexul sportiv Arcul de Triumf

Domeniile de activitate: Other industries (Public service)

Descrierea angajatorului

Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii generale:

  • asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;
  • iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului;
  • asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport în mod direct şi prin unităţile din subordine;
  • asigură, în numele statului român, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului;
  • asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului;
  • colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;
  • asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi promovarea de noi acorduri.

Alte informații relevante

Ministru în această perioadă este domnul Carol-Eduard NOVÁK. Informații detaliate despre dânsul sunt în CV-ul de pe site-ul ministerului: CV Eduard Novak

Consilier al Ministrului (management)

Domeniile jobului: Executive management (Executive board), Operations (Overall operations)

Misiunea jobului

Sarcini specifice de project management, având ca obiectiv principal consilierea Ministrului Tineretului și Sportului în vederea administrării complexului sportiv Arcul de Triumf din București.

Descriere job

Noul Consilier al Ministrului va asigura consilierea acestuia cu privire la toate activitățile legate de administrarea acestui complex sportiv care urmează să devină un reper marcant în viața orașului, ca un centru multifuncțional social-sportiv-cultural modern. Amplasat pe o suprafață de aproape 38,000mp lângă Arcul de Triumf și Mănăstirea Cașin, în cea mai elegantă zonă a Capitalei, acest complex nou construit la cele mai înalte standarde tehnice și funcționale, recepționat în urmă cu o lună, cuprinde un stadion cu tribune acoperite la standardele UEFA, terenuri de antrenament, un hotel cu facilități multiple, săli de conferințe, de expunere, restaurant, bazin de înot, parcaj subteran etc. O prezentare detaliată a complexului o găsiți pe pagina sa de prezentare de pe site-ul nostru: managero.ro//complexul-sportiv-arcul-de-triumf

Cerințe job

Căutăm manageri cu experiență în administrarea unor companii sau instituții similare sau apropiate ca mărime și obiect de activitate cu complexul sportiv Arcul de Triumf: complexuri sportive sau de evenimente, centre culturale mari, hoteluri, obiective turistice la standarde înalte etc. Limba engleză trebuie cunoscută bine.

Fotografii