Serviciile Managero pentru angajatori, candidați și pentru alte categorii de clienți

Ord. dupa

Managero oferă, în acest moment, următoarele produse și servicii p...

Managero oferă, în acest moment, servicii individuale de consultanț...

Clienții plătitori de produse și servicii Managero (companii, candi...

Afiseaza
comentarii

Clienții plătitori de produse și servicii Managero (companii, candidați etc., persoane fizice sau juridice) pot folosi contractul comercial de mai jos care are valoare juridică și fiscală fără semnăturile părților DUPĂ plata făcută pe baza documentelor fiscale emise de către Managero. Toate condițiile și termenii contractuali sunt detaliate în textul de mai jos.

Clienții plătitori care doresc încheierea unui alt tip de contract comercial cu Managero se vor adresa direct societății.

*

Contract pentru achizitionarea produselor si serviciilor MANAGERO

Nr. …………………………………

Produs/ serviciu:                               …………………………………………………………………………………….
Data:                                                     …………………………………………………………………………………….
Doc. fiscal parte integranta:             …………………………………………………………………………………….

(campurile de mai sus se completeaza optional de catre Cumparator – informatii preluate din documentul fiscal de plata)

Prezentele conditii, impreuna cu documentul fiscal de plata anexat ca parte integranta, au valoare contractuala intre partile:

SC MANAGERO Recrutare Online SRL (Managero), cu sediul social in Str. Andrei Muresanu 17, Sect. 1 Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1253/2019, CUI: 40556030, cont IBAN RO62 CARP 0115 0134 7948 RO01 deschis la Patria Bank Bucuresti, reprezentata de George Butunoiu, director general si administrator, numită în continuare MANAGERO

si

Persoana fizica sau juridica ce cumpara produsele sau serviciile (“Cumparator”), identificata prin datele inscrise in documentul fiscal de plata anexat (factura, chitanta).

Conditii (1-11):

  1. Prezentul contract are valabilitate DOAR impreuna cu documentul fiscal de plata (factura, chitanta) emis de catre MANAGERO, si care este parte integranta a acestui contract intre parti (MANAGERO si Cumparator), acest document fiscal de plata continand obligatoriu urmatoarele informatii integrante oricarui proces contractual:
    • Datele de identificare fiscala complete ale Cumparatorului produselor sau serviciilor pe care MANAGERO le vinde sau presteaza (Cumparatorul)
    • Pretul contractului (suma facturata)
    • Numele produsului sau serviciului prestat si numarul sau din Registrul de Produse si Servicii al MANAGERO
    • Data
  2. Produsul vandut sau serviciul prestat de catre MANAGERO trebuie sa faca parte din Registrul de Produse si Servicii al MANAGERO (“Registrul”) si sa fie identificat in documentul fiscal de plata prin numele sau si numarul din acest Registru, iar Cumparatorul va plati pretul produsului sau prestatiei MANAGERO in cantitatea si la pretul total mentionate in documentul fiscal de plata.
  3. Pretul produsului/ serviciilor contractului este suma din documentul fiscal de plata anexat.
  4. Prezentele conditii contractuale sunt prezentate si pe site-ul MANAGERO, la pagina cu adresa URL: managero.ro/contractul-comercial-mangero (aceasta pagina), sau poate sa fie descarcat direct de la: managero.ro/Contract-de-achizitie-produse-si-servicii-MANAGERO.docx si au valoare contractuala intre parti, chiar si in absenta prezentului contract, daca sunt invocate EXPLICIT in documentul fiscal de plata impreuna cu aceasta adresa URL. Cumparatorul poate copia textul acestor conditii contractuale, impreuna cu referirea adresei de Internet la care pot fi gasite (adresa URL a acestei pagini din cadrul site-ului MANAGERO) si sa o foloseasca drept document contractual, insa numai impreuna cu documentul fiscal emis de catre MANAGERO (factura, chitanta), MANAGERO recunoscandu-i autenticitatea fara a fi nevoie sa fie semnate si stampilate de catre MANAGERO, cu conditia ca documentul fiscal de plata (factura, chitanta) este emis si inregistrat fiscal de catre MANAGERO.
  5. De asemenea, prezentul contract este recunoscut ca autentic de catre parti, fara sa mai fie nevoie de alte elemente de autentificare (semnatura originala, stampila, semnatura sau certificare electronica etc.), in urmatoarele conditii indeplinite simultan:
    • documentul fiscal de plata (factura, chitanta) este emis si inregistrat fiscal de catre MANAGERO.
    • plata integrala efectuata de catre Cumparator, conform documentului fiscal de plata anexat, certifica recunoasterea si autenticitatea si asumarea acestui contract, ca fiind incheiat prin executarea integrala si corespunzatoare a prestatiilor asumate de catre MANAGERO.
  6. Data de incepere a contractului se considera data emiterii documentului fiscal de plata (factura, chitanta) emis de catre MANAGERO, data incheierii fiind data termenului de plata, sau data la care s-a facut confirmarea incasarii, daca plata a fost facuta inainte de scadenta.
  7. Platile sunt nereturnabile, efectuarea platii integrale servind drept confirmare definitiva a incheierii acestei relatii contractuale.
  8. Nu sunt admise litigiile intre parti. In cazul in care o factura emisa de catre MANAGERO nu este platita de catre Cumparator in maximum 60 de zile de la data emiterii acesteia, MANAGERO se angajeaza sa nu apeleze la nicio instanta externa si orice obligatie din partea celeilalte parti (Cumparatorul) catre MANAGERO, legata de produsul sau serviciul la care face referire documentul fiscal de plata (factura) se stinge definitiv, complet si irevocabil.
  9. Nicio alta obligatie intre parti nu exista, cu exceptia platii facturii emise de catre MANAGERO, in conditiile de abandon precizate la Pct. 8.
  10. Documentul fiscal de plata (factura, chitanta) poate fi emis de catre MANAGERO inainte sau dupa prestarea serviciului, efectuarea platii confirmand incheierea definitiva a obligatiilor contractuale, conform prevederilor anterioare.
  11. Prezentele conditii contractuale isi fac efectul pe toata perioada prezentei lor (afisare publica) pe site-ul MANAGERO.

George Butunoiu
Administrator MANAGERO

 


Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close